ViLLE Koulutusvirta


ViLLE käyttöön koko koulun henkilökunnalle.

Tilaa ViLLE Koulutusvirta omalle koululle Haluan lisätietoa ViLLE Koulutusvirrasta

ViLLE Koulutusvirta on helppo ja kustannustehokas tapa ottaa ViLLE käyttöön koko koulun työkaluksi.

Koulutusvirta mahdollistaa koulun kaikkien halukkaiden opettajien osallistumisen ViLLE-koulutuksiin itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Koulutusvirta sisältää peruskoulutuksen lisäksi syventävää koulutustarjontaa ViLLEn monipuoliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Koulutusvirta sisältää lisäksi kaksi lukukausittain vaihtuvaa digipedagogista koulutussisältöä.

ViLLE-peruskoulutus

Opettaja voi ilmoittautua itselle parhaiten sopivana ajankohtana koulutukseen.
Koulutukset järjestetään opettajille tyypillisesti sopivana ajankohtana.

+

ViLLE Guru

Lisäkoulutuksia oman ViLLE-osaamisen syventämiseen.
Erinomainen esimerkiksi DigiTutoreille.

+

Tehokäyttötiistai

Joka tiistai järjestettävä 30 minuutin pikakatsaus yhteen ViLLEn ominaisuuteen.
Aiheet vaihtuvat viikoittain. Koulutusvirrassa mukana olevat opettajat pääsevät vaikuttamaan aiheisiin.

Tehokäyttötiistai on oiva mahdollisuus kysyä neuvoa Koulutusvirran asiantuntijoilta!

+

Digipedagogiset koulutukset 2023


Helmikuu 2023

Oppimisanalytiikka koulussa


Huhtikuu 2023

Monipuolinen palaute ja arviointi digitaalisilla työvälineillä


Syyskuu 2023

Omien tehtävien työpaja - Kokonaisuuksien luominen omiin tarpeisiin ViLLEn tehtävätyökaluilla


Marraskuu 2023

Oppimisanalytiikka koulussa


Digipedagogiset lisäkoulutukset järjestetään 3 tunnin verkkokoulutuksina.
2 verkkokoulutusta vastaavat laajuudeltaan yhtä 6 tunnin VESO-päivää.

ViLLE Koulutusvirta koulumme käyttöönViLLE Koulutusvirta on vuosittain laskutettava koulutuskokonaisuus. Koulunne voi aloittaa ViLLE Koulutusvirran käytön tilaushetkestä alkaen. Tämä tarkoittaa, että innokkaimmat opettajat pääsevät osallistumaan tilaushetkestä katsottuna seuraavaan järjestettävään ViLLE koulutuswebinaariin. Webinaariin osallistumisen jälkeen opettaja voi aloittaa ViLLEn käytön opetuksessaan.

ViLLE Koulutusvirtaan osallistuvan koulun opettajat pääsevät osallistumaan kaikkiin ViLLE Koulutusvirran koulutuksiin. Koulutukset on jaettu 4 eri kategoriaan:

Peruskoulutukset

Joka kuukausi järjestetään ViLLE-peruskoulutus. Tämän koulutuksen käytyään opettajalle luodaan ViLLE-opettajatunnus ja hän voi aloittaa ViLLEn opetuskäytön luokassaan.


ViLLE-Guru -koulutukset

Koulutuksia niille, jotka haluavat syventää osaamistaan ViLLEn käytöstä. ViLLE-Guru -koulutuksissa käydään läpi ViLLEn tehokäyttöä vaihtuviin teemoihin liittyen.


Digipedagogiset täydennyskoulutukset

Lukukausittain järjestetään 2 kpl pidempiä webinaari-kokonaisuuksia teknologian pedagogisesta hyödyntämisestä opetuksessa. Nämä kokonaisuudet ovat sisällöltään ja laajuudeltana sellaisia, että 2 koulutusta vastaa yhtä VESO-päivää.


Tehokäyttötiistait

Joka viikon tiistai järjestetään lyhyt webinaari, jonka aikana käsitellään yksi ViLLEn käyttöön liittyvä kokonaisuus. Webinaarin aikana osallistujat voivat kysyä webinaarin pitäjältä kysymyksiä. Koulutusvirtaan osallistuvien koulujen opettajat voivat äänestää haluamiaan aiheita tehokäyttötiistain teemoiksi.


ViLLE Koulutusvirta hinnoittelu

799€

12kk

(yli 2-sarjaiset koulut)

529€

12kk

(alle 2-sarjaiset koulut)

Pyydä tarjous!

ViLLE Koulutusvirta voidaan räätälöidä kunta- ja kaupunkikohtaisesti.

Olethan yhteydessä, mikäli haluat lisätietoja!


koulutusvirta@eduten.com