ViLLE Koulutusvirta


Koulutusvirralla saat ViLLEn helposti käyttöön koko koulun tai kunnan/kaupungin opetushenkilöstölle! Useille kouluille laskemme aina tarjoushinnan huomioiden mukaan tulevien koulujen koot.

Tilaa ViLLE Koulutusvirta omalle koululle Haluan lisätietoa ViLLE Koulutusvirrasta
Nyt myös Edustoressa

ViLLE Koulutusvirta on helppo ja kustannustehokas tapa ottaa ViLLE käyttöön koko koulun/kunnan työkaluksi.

Koulutusvirta mahdollistaa koulun kaikkien halukkaiden opettajien osallistumisen ViLLE-koulutuksiin itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Koulutusvirta sisältää peruskoulutuksen lisäksi syventävää koulutustarjontaa ViLLEn monipuoliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Koulutusvirta sisältää lisäksi kaksi lukukausittain vaihtuvaa digipedagogista koulutussisältöä.

Tulevat ViLLE koulutuksetExpandable Items Example
Maaliskuu
Tehokäyttötiistai: 5.3. - Pari- ja ryhmätyöskentely klo 15:00 - 15:30 +

Tiesitkö, että ViLLEssä voi tehdä tehtäviä myös pari- ja ryhmätyöskentelynä? Tämän koulutuksen jälkeen pystyt luomaan ViLLEssä pienryhmiä, joissa oppilaat voivat tehdä tehtäviä, kannustaa toisiaan ja saavuttaa pokaaleja yhdessä.

Peruskoulutus: 6.3. klo 13:30 - 15:30 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista. Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Tehokäyttötiistai: 12.3. - Oppilaskohtainen analytiikka klo 14:00 - 14:30 +

Miten tulkita ViLLEn analytiikkaa oppilaskohtaisesti? Pikakatsauksessa tutustutaan Analytiikka-välilehden oppilaskohtaisiin tilastoihin ja kuvioihin. Ilmoittaudu mukaan, opi analysoimaan ViLLEstä saatua tietoa ja hyödynnä sitä rakentaessasi oppilaskohtaista tukea luokkasi oppilaille.

ViLLE Guru: 13.3. - Kokeet ja arviointi ViLLEn avulla klo 14:00 - 15:00 +

Osallistu ja ryhdy ViLLE guruksi kokeiden tekemisessä ja arvioinnissa. Koulutuksen jälkeen tiedät, kuinka kokeita tehdään ViLLEn valmiista kuin myös omista materiaaleista. Lisäksi opit hyödyntämään ViLLEn toimintoja arviointisi tukena ja näin saat ViLLEn sulavasti osaksi omaa arviointikulttuuriasi.

Peruskoulutus: 14.3. klo 15:00 - 17:00 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista. Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Tehokäyttötiistai: 19.3. - S2-materiaali klo 15:00 - 15:30 +

Onko sinulla tarvetta tuoreille S2-materiaaleille? ViLLEen on julkaistu tämän syksyn aikana S2-materiaalipaketti, jonka ensisijainen kohderyhmä on perusopetusikäiset valmistavan opetuksen oppilaat. Mikäli siis tämä kiinnostaa, tule kuuntelemaan pikakatsaukseen materiaalin sisällöistä ja kuinka pystyt ottamaan ne käyttöösi.

Tehokäyttötiistai: 19.3. - Joustavaa matematiikkaa - Uusi Matikkakeidas klo 15:30 - 16:00 +

Matikkakeitaalta löydät uudenlaisia ideoita matematiikan opettamiseen ja oppimiseen alakoulussa. Matikkakeitaalla tutkitaan erilaisia ratkaisutapoja ja havainnoidaan matematiikkaa arjen eri tilanteissa. Joustavan matemaattisen ajattelun periaatteet ovat Matikkakeitailla keskeisessä roolissa!

Toisin kuin monilla muilla ViLLE-kursseilla, tehtäviä ei ole tarkoitus ratkoa itsenäisesti omaan tahtiin, vaan opettajan ohjauksessa ja ryhmässä keskustellen. Apuna käytetään mm. kynää, paperia ja kameraa. Keitaiden eri osiota ei ole myöskään tarkoitus käydä läpi yhdellä harjoittelukerralla, vaan samaan osioon palataan usealla eri oppitunnilla.

Ilmoittaudu mukaan kuulemaan tarkemmin sisällöstä JoMa-kouluttajan, väitöskirjatutkijan ja yhden Matikkakeitaan tekijän, Dimitri Tuomelan, johdolla.

Tehokäyttötiistai: 26.3. - Lämmittely- ja bonustehtävät klo 14:00 - 14:30 +

Lämmittely- ja bonustehtävillä saat eriytettyä tehtäviä nopeasti ylös- ja alaspäin. Pikakatsauksessa tarkastellaan Oppimisvirran ehdotuksia, miksi lämmittely- ja bonustehtäviä kannattaa hyödyntää ja tutustutaan, miten lisätään sisältöä muilta vuosikursseilta omalle kurssille.

Vieraileva luennoitsija Matleena Laakso: Tekoälyn hyödyntäminen opettajan arjessa 27.3. klo 14:30 - 16:00 +

Matleena Laakso on kasvatustieteen maisteri, ammatillinen opettaja ja digipedagoginen asiantuntija. Hän kouluttaa opettajia laajasti digin opetuskäytön teemoista.

Koulutuksessa tutustutaan opettajan mahdollisuuksiin hyödyntää generatiivista tekoälyä työssään. Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten tekoäly auttaa opetuksen suunnittelussa ja vaihtoehtojen ideoinnissa? Miten tekoälyn avulla voi luoda ja luonnostella erilaisia oppimateriaaleja? Millaisia generatiivisen tekoälyn ominaisuuksia on tarjolla nyt jo yleisesti käytetyissä sovelluksissa? Näet myös esimerkkejä siitä, miten tekoälyä voi käyttää oppijoiden kanssa.

Mikäli tekoäly kiinnostaa sinua ja olet miettinyt, miten sitä voisit opetuksessasi hyödyntää, tämä webinaari on juuri sinulle.

Huhtikuu
Tehokäyttötiistai: 2.4. - Kokeen pitäminen klo 15:00 - 15:30 +

Koulutuksessa käydään läpi kokeen pitämisen perusteet: mistä materiaalista kokeita voi tehdä, kuinka rakentaa koe ja lisätä oppilaat. Mikäli automaattisesti arvioidun kokeen pitäminen kuulostaa myös sinusta mahtavalta, ilmoittaudu mukaan!

Tehokäyttötiistai: 9.4. - Apuopettaja & yhteisopettajuus klo 14:00 - 14:30 +

Apuopettaja & yhteisopettajuus -pikakatsauksessa tutustutaan, kuinka apuopettaja-toimintoa voidaan hyödyntää yhteisopettajuudessa ja kuinka se toimii, mihin apuopettajalla on pääsy ja miten apuopettaja voidaan lisätä/poistaa.

Peruskoulutus: 11.4. klo 14:00 - 16:00 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista. Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Tehokäyttötiistai: 16.4. - Itsearviointi klo 15:00 - 15:30 +

Kyllä, luit oikein! ViLLEssä on mahdollista tehdä myös itsearviointia. Osallistu tähän pikakatsaukseen ja opit, kuinka mahdollistat itsearvioinnin oppilaillesi ViLLEn avulla.

ViLLE Guru: 17.4. - Eriyttäminen ViLLEssä klo 15:00 - 16:00 (suositellaan kaikille) +

Miten eriyttää ViLLEssä? Kuinka antaa ViLLEssä materiaalia, joka sopii kaikille oppilaille heidän tasostaan riippumatta? Koulutuksessa käydään mm. OTuS-salkut, yksilölliset kurssit, pokaalirajat, lämmittely- ja bonustehtävät… Koulutuksen aiheena on ViLLEn eriyttämisen kulmakivet, jonka takia koulutusta suositellaan vahvasti jokaiselle Peruskoulutuksen käyneelle.

Tehokäyttötorstai: 18.4. - Joustavaa matematiikkaa - Uusi Matikkakeidas klo 15:00 - 15:30 +

Matikkakeitaalta löydät uudenlaisia ideoita matematiikan opettamiseen ja oppimiseen alakoulussa. Matikkakeitaalla tutkitaan erilaisia ratkaisutapoja ja havainnoidaan matematiikkaa arjen eri tilanteissa. Joustavan matemaattisen ajattelun periaatteet ovat Matikkakeitailla keskeisessä roolissa!

Toisin kuin monilla muilla ViLLE-kursseilla, tehtäviä ei ole tarkoitus ratkoa itsenäisesti omaan tahtiin, vaan opettajan ohjauksessa ja ryhmässä keskustellen. Apuna käytetään mm. kynää, paperia ja kameraa. Keitaiden eri osiota ei ole myöskään tarkoitus käydä läpi yhdellä harjoittelukerralla, vaan samaan osioon palataan usealla eri oppitunnilla.

Ilmoittaudu mukaan kuulemaan tarkemmin sisällöstä JoMa-kouluttajan, väitöskirjatutkijan ja yhden Matikkakeitaan tekijän, Dimitri Tuomelan, johdolla.

Tehokäyttötiistai: 23.4. - OTuS-salkut klo 14:00 - 14:30 +

OTukSet eli oppimisen tuen salkut ovat ViLLE-oppimisympäristöön suunniteltuja tehtäväkokonaisuuksia erityisopetuksen tueksi. Nämä salkut on suunnattu etenkin oppilaille, joilla on haasteita matematiikan ja suomen kielen perustaidoissa. Salkut ovat täsmäpaketteja, joissa harjoitellaan esim. kertolaskua, yhteen- ja vähennyslaskua tai luetun ymmärtämistä. Vaikka salkut ovatkin suunniteltu erityisopetuksen tueksi, voivat niitä hyödyntää myös mm. luokanopettajat.

Peruskoulutus: 24.4. klo 15:00 - 17:00 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista. Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Vieraileva luennoitsija Jussi-Pekka Järvinen: Oppilaitoksen digitaalinen edistäminen ja kehittäminen 25.4. klo 15:00 - 16:30 +

Helsingin yliopiston opetusteknologiapalveluiden koulutuspäällikkö Jussi-Pekka Järvisen webinaarissa tarkastellaan, mikä tällä hetkellä toimii, mikä taas ei toimi ja mihin oppilaitosten digitalisaation kanssa ollaan siirtymässä seuraavaksi. Lisäksi webinaarissa sivutaan myös osittain, millainen paikka tekoälyllä on oppilaitosten tulevaisuudessa. Webinaarin aihe koskettaa kaikkia opetuksen parissa työskenteleviä, joten mikäli mielenkiinto yhtään heräsi, osallistu mukaan ja tule kuuntelemaan, mihin digitalisaatio on seuraavaksi ottamassa suuntaa.

Tehokäyttötiistai: 30.4. - Pokaalikertymät & diplomit klo 15:00 - 15:30 +

Pikakatsaus pokaalikertymien tulkintaan ja diplomien luontiin sekä hyödyntämiseen omassa opetuksessa.

Toukokuu
ViLLE Guru: 2.5. - Omien tehtävien tekeminen ViLLEssä klo 15:00 - 16:00 +

Oletko halunnut tehdä omaa materiaalia ViLLEen, mutta et tiedä mistä aloittaa? Omien tehtävien tekemisen ViLLE Guru on työpajamainen koulutus, jossa tutustut ViLLEn yleisimpiin tehtäväeditoreihin kouluttajan johdolla. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää ViLLEn perustehtäväeditoreja ja luoda niiden avulla itsellesi sopivia kokonaisuuksia omaan opetukseen. Koulutus on erityisen hyödyllinen niille, joiden opetukseen esim. ViLLEn valmiit opintopolut eivät sovellu ja omalle yksilökohtaisemmalle materiaalille olisi tarvetta. Mikäli mielenkiintosi heräsi, ilmoittaudu koulutukseen ja kouluttaudu omien materiaalien ViLLE Guruksi!

Tehokäyttötiistai: 7.5. - S2-materiaali klo 14:00 - 14:30 +

Onko sinulla tarvetta tuoreille S2-materiaaleille? ViLLEen on julkaistu tämän syksyn aikana S2-materiaalipaketti, jonka ensisijainen kohderyhmä on perusopetusikäiset valmistavan opetuksen oppilaat. Mikäli siis tämä kiinnostaa, tule kuuntelemaan pikakatsaukseen materiaalin sisällöistä ja kuinka pystyt ottamaan ne käyttöösi.

Peruskoulutus: 8.5. klo 14:00 - 16:00 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista. Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Tehokäyttötiistai: 14.5. - Vanhan kurssin arkistointi klo 15:00 - 15:30 +

Mitä tehdä vanhalle kurssille, jonka haluat säilyttää? Pikakatsauksessa käydään läpi kurssin arkistointi ja miksi toimintoa kannattaa hyödyntää.

ViLLE Guru: 15.5. - ViLLEn analytiikkanäkymät klo 14:00 - 15:00 (suositellaan kaikille) +

Koulutuksessa käydään läpi, mitä tarkoittaa analytiikka ViLLEn näkökulmasta sekä kuinka tulkita ViLLEn kuvioita ja analytiikkanäkymää helposti ja nopeasti. Oikein analysoituna analytiikasta on suunnaton apu ViLLE-käyttäjälle, jonka takia koulutusta suositellaan vahvasti jokaiselle Peruskoulutuksen käyneelle.

Peruskoulutus: 16.5. klo 15:00 - 17:00 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista. Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Tehokäyttötiistai: 21.5. - Oppilaskohtainen analytiikka klo 14:00 - 14:30 +

Miten tulkita ViLLEn analytiikkaa oppilaskohtaisesti? Pikakatsauksessa tutustutaan Analytiikka-välilehden oppilaskohtaisiin tilastoihin ja kuvioihin. Ilmoittaudu mukaan, opi analysoimaan ViLLEstä saatua tietoa ja hyödynnä sitä rakentaessasi oppilaskohtaista tukea luokkasi oppilaille.

Tehokäyttötiistai: 28.5. - Lukukauden lopetus ViLLEssä klo 15:00 - 15:30 +

Lukukauden lopussa kannattaa myös ViLLE siirtää kesätunnelmiin. Kurssin arkistoinnin ja diplomien kautta saat tuotua myös ViLLEn lukukauden päätökseen ja aloitettua tuoreelta ViLLE-työpöydältä uuden lukuvuoden alkaessa.

Kuinka edetä Koulutusvirrassa?


1. Opettajan ViLLE-koulutuspolku alkaa Peruskoulutuksella, jonka jälkeen suositellaan Tehokäyttötiistaihin osallistumista. Niissä opettaja voi kysyä itseä askarruttavia kysymyksiä ja saa tukea ViLLE-ammattilaiselta uuden järjestelmän käyttöönotossa. Tehokäyttötiistait ovat hyviä mahdollisuuksia myös ViLLEn perustoimintojen kertaamiseen niille, jotka ovat käyneet Peruskoulutuksen jo aiemmin.


2. Opettaja syventää Peruskoulutuksessa opittuaan ViLLE Guru -koulutuksissa, joissa käydään tarkemmin ViLLEn perustoimintoja: oppimisanalytiikka, eriyttäminen, omien tehtävien tekeminen...


3. ViLLE Guru -koulutuksen jälkeen opettajan kannattaa hyödyntää vierailevien luennoitsijoiden webinaarit, joiden puhujat vaihtuvat lukukausittain. Koulutuksissa käydään digipedagogiikkaa ViLLEä laajemmin ja kahteen tällaiseen koulutukseen osallistumisesta opettaja saa kerättyä itselleen VESO-päivän.

ViLLE Koulutusvirta koulumme käyttöönViLLE Koulutusvirta on vuosittain laskutettava koulutuskokonaisuus. Koulunne voi aloittaa ViLLE Koulutusvirran käytön tilaushetkestä alkaen. Tämä tarkoittaa, että innokkaimmat opettajat pääsevät osallistumaan tilaushetkestä katsottuna seuraavaan järjestettävään ViLLE koulutuswebinaariin. Webinaariin osallistumisen jälkeen opettaja voi aloittaa ViLLEn käytön opetuksessaan.

ViLLE Koulutusvirtaan osallistuvan koulun opettajat pääsevät osallistumaan kaikkiin ViLLE Koulutusvirran koulutuksiin. Koulutukset on jaettu 4 eri kategoriaan:

Peruskoulutukset

ViLLE-peruskouluksia järjestetään joka kuukausi. Tämän koulutuksen käytyään opettajalle luodaan ViLLE-opettajatunnus ja hän voi aloittaa ViLLEn opetuskäytön luokassaan.


ViLLE Guru -koulutukset

Koulutuksia niille, jotka haluavat syventää osaamistaan ViLLEn käytöstä. ViLLE Guru -koulutuksissa käydään läpi ViLLEn tehokäyttöä vaihtuviin teemoihin liittyen. Erinomainen Peruskoulutuksen käyneille.


Vierailevat luennoitsijat

Lukukausittain järjestetään 2 kpl pidempiä webinaari-kokonaisuuksia teknologian pedagogisesta hyödyntämisestä opetuksessa. Nämä kokonaisuudet ovat sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisia, että 2 koulutusta vastaa yhtä VESO-päivää.


Tehokäyttötiistait

Joka viikon tiistai järjestetään lyhyt 30 minuutin pikakatsaus, jonka aikana käsitellään yksi ViLLEn käyttöön liittyvä kokonaisuus. Webinaarin aikana osallistujat voivat kysyä Koulutusvirran asiantuntijalta itseä askarruttavia kysymyksiä ViLLEen liittyen.


ViLLE Koulutusvirta hinnoittelu

929 €/ koulu

12kk


Pyydä tarjous!

ViLLE Koulutusvirta voidaan räätälöidä kunta- ja kaupunkikohtaisesti.

Olethan yhteydessä, mikäli haluat lisätietoja!


koulutusvirta@eduten.com

Update cookies preferences