ViLLE Koulutusvirta


Koulutusvirralla saat ViLLEn helposti käyttöön koko koulun tai kunnan/kaupungin opetushenkilöstölle! Useille kouluille laskemme aina tarjoushinnan huomioiden mukaan tulevien koulujen koot.

Tilaa ViLLE Koulutusvirta omalle koululle Haluan lisätietoa ViLLE Koulutusvirrasta
Nyt myös Edustoressa

ViLLE Koulutusvirta on helppo ja kustannustehokas tapa ottaa ViLLE käyttöön koko koulun/kunnan työkaluksi.

Koulutusvirta mahdollistaa koulun kaikkien halukkaiden opettajien osallistumisen ViLLE-koulutuksiin itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Koulutusvirta sisältää peruskoulutuksen lisäksi syventävää koulutustarjontaa ViLLEn monipuoliseen ja tehokkaaseen käyttöön sekä kaksi lukukausittain vaihtuvaa vierailevaa luennoitsijaa, jotka ovat digipedagogiikan ammattilaisia.

Tulevat ViLLE-koulutuksetAloita ViLLE-koulutuspolkusi osallistumalla joko Peruskoulutukseen tai sen uuteen versioon Kevyt Peruskoulutukseen. Jälkimmäinen on tarkoitettu erityisesti niille, jotka haluavat edetä rauhallisella tahdilla eteenpäin. Lue lisää koulutusten kuvauksista ja ilmoittaudu kaikkiin, jotka kiinnostavat juuri sinua.

Expandable Items Example
Elokuu
Peruskoulutus: 7.8. klo 14:00 - 16:00 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista.

Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Tehokäyttötiistai: 13.8. - Lukuvuoden aloittaminen ViLLEssä klo 14:00 - 14:30 +

Mitä tehdä ViLLEssä taas uuden lukuvuoden alkaessa? Pikakatsauksessa käydään läpi, kuinka saat ViLLEn nopeasti ja helposti valmiiksi taas uutta lukuvuotta varten. Aiheina mm. uuden kurssin kopiointi, oppilaiden siirtäminen uudelle kurssille, vanhan kurssin arkistointi, salasanat...

Kevyt Peruskoulutus: 14.8. klo 14:30 - 16:30 +

Kevyt Peruskoulutus on uusi versio Peruskoulutuksesta. Ennen koulutusta ei tarvitse liittyä harjoituskurssille ja ViLLE-ympäristöä pääsee kokeilemaan rauhassa koulutuksen aikana. Koulutus on strukturoitu etenemään hitaammalla tahdilla ja näin myös kysymyksille ja siirtymille on enemmän aikaa. Koulutuksen sisältö on tällöin myös tiivistetympi ja se keskittyy ViLLEn peruskäyttöön eikä se sisällä esim. oppimisanalytiikkaa tai eriyttämistä. Tästä syystä kaikkien Kevyt Peruskoulutuksen käyneiden tulisi osallistua ViLLEn Analytiikkanäkymät - ja Eriyttäminen ViLLEssä -koulutuksiin. Näin ViLLEstä saa kaiken irti.

Kevyt Peruskoulutus sopii kaikille niille, jotka haluavat edetä rauhallisella tahdilla eteenpäin. Osallistuttuasi koulutukseen saat ViLLE-opettajatunnukset ja voit näin aloittaa ViLLEn käytön omassa luokassasi.

ViLLE Guru: 15.8. - ViLLEn analytiikkanäkymät klo 15:00 - 16:00 (suositellaan kaikille) +

Koulutuksessa käydään läpi, mitä tarkoittaa analytiikka ViLLEn näkökulmasta sekä kuinka tulkita ViLLEn kuvioita ja analytiikkanäkymää helposti ja nopeasti. Oikein analysoituna analytiikasta on suunnaton apu ViLLE-käyttäjälle, jonka takia koulutusta suositellaan vahvasti jokaiselle Peruskoulutuksen käyneelle.

ViLLE Guru: 20.8. - Origo-lähtötasotestin järjestäminen klo 15:30 - 16:30 +

Origo-lähtötasotesti on kehitetty opiskelijoiden matematiikan lähtötasomittaukseen lukiossa ja ammattikoulussa. Tämän koulutuksen jälkeen opit, mitä Origo-testi tarkoittaa, kuinka järjestää testi omassa luokassasi, ja kuinka analysoida testistä saatua analytiikkaa.

Peruskoulutus: 21.8. klo 15:00 - 17:00 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista.

Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Tehokäyttötorstai: 22.8. - Rutiinin luominen & pokaalit klo 15:00 - 15:30 +

Rutiinin luominen ViLLEssä on tärkeää sekä oppilaille että oppimisanalytiikalle. Pikakatsauksessa esitellään erilaisia tapoja tehdä pokaalit näkyväksi luokkahuoneessa (mm. tulostettavat pokaalit), miten hyödyntää pokaaleja, kuinka käyttää ViLLEä osana omaa opetusta sekä miten ViLLE-tietoa voi hyödyntää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

Tehokäyttötiistai: 27.8. - Lukuvuoden aloittaminen ViLLEssä klo 15:30 - 16:00 +

Mitä tehdä ViLLEssä taas uuden lukuvuoden alkaessa? Pikakatsauksessa käydään läpi, kuinka saat ViLLEn nopeasti ja helposti valmiiksi taas uutta lukuvuotta varten. Aiheina mm. uuden kurssin kopiointi, oppilaiden siirtäminen uudelle kurssille, vanhan kurssin arkistointi, salasanat...

ViLLE Guru: 28.8. - Eriyttäminen ViLLEssä klo 15:00 - 16:00 (suositellaan kaikille) +

Miten eriyttää ViLLEssä? Kuinka antaa ViLLEssä materiaalia, joka huomioi oppilaiden tieto- ja taitotasojen yksilölliset erot? Koulutuksessa käydään mm. OTuS-salkut, yksilölliset kurssit, pokaalirajat, lämmittely- ja bonustehtävät… Koulutuksen aiheena on ViLLEn eriyttämisen kulmakivet, jonka takia koulutusta suositellaan vahvasti jokaiselle Peruskoulutuksen käyneelle.

Kevyt Peruskoulutus: 29.8. - klo 15:00 - 17:00 +

Kevyt Peruskoulutus on uusi versio Peruskoulutuksesta. Ennen koulutusta ei tarvitse liittyä harjoituskurssille ja ViLLE-ympäristöä pääsee kokeilemaan rauhassa koulutuksen aikana. Koulutus on strukturoitu etenemään hitaammalla tahdilla ja näin myös kysymyksille ja siirtymille on enemmän aikaa. Koulutuksen sisältö on tällöin myös tiivistetympi ja se keskittyy ViLLEn peruskäyttöön eikä se sisällä esim. oppimisanalytiikkaa tai eriyttämistä. Tästä syystä kaikkien Kevyt Peruskoulutuksen käyneiden tulisi osallistua ViLLEn Analytiikkanäkymät - ja Eriyttäminen ViLLEssä -koulutuksiin. Näin ViLLEstä saa kaiken irti.

Kevyt Peruskoulutus sopii kaikille niille, jotka haluavat edetä rauhallisella tahdilla eteenpäin. Osallistuttuasi koulutukseen saat ViLLE-opettajatunnukset ja voit näin aloittaa ViLLEn käytön omassa luokassasi.

Syyskuu
ViLLE Guru: 3.9. - Kokeet ja arviointi klo 15:30 - 16:30 +

Osallistu ja ryhdy ViLLE guruksi kokeiden tekemisessä ja arvioinnissa. Koulutuksen jälkeen tiedät, kuinka kokeita tehdään ViLLEn valmiista kuin myös omista materiaaleista. Lisäksi opit hyödyntämään ViLLEn kysely-työkalua arviointisi tukena ja näin saat ViLLEn sulavasti osaksi omaa arviointikulttuuriasi.

Peruskoulutus: 4.9. - klo 14:30 - 16:30 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista.
Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Tehokäyttötorstai: 5.9. - OTuS-salkut klo 15:00 - 15:30 +

OTukSet eli oppimisen tuen salkut ovat ViLLE-oppimisympäristöön suunniteltuja tehtäväkokonaisuuksia erityisopetuksen tueksi. Nämä salkut on suunnattu etenkin oppilaille, joilla on haasteita matematiikan ja suomen kielen perustaidoissa.

Salkut ovat täsmäpaketteja, joissa harjoitellaan esim. kertolaskua, yhteen- ja vähennyslaskua tai luetun ymmärtämistä. Vaikka salkut ovatkin suunniteltu erityisopetuksen tueksi, voivat niitä hyödyntää myös mm. luokanopettajat.

Tehokäyttötiistai: 10.9. - S2-materiaali klo 14:00 - 14:30 +

Onko sinulla tarvetta tuoreille S2-materiaaleille? Syksyllä ViLLEen julkaistaan uusia suomi toisena kielenä -materiaaleja, joita voi käyttää sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa että tukimateriaalina perusopetukseen siirtymisen jälkeen. Tehtäviä on mm. suomen kielen rakenteisiin, perussanastoon sekä yhteiskuntaopin ja Suomen historian keskeisiin sisältöihin ja käsitteisiin liittyen. Mikäli siis tämä kiinnostaa, tule kuuntelemaan pikakatsaukseen materiaalien sisällöistä ja kuinka pystyt ottamaan ne käyttöösi.

Kevyt Peruskoulutus: 12.9. - klo 14:00 - 16:00 +

Kevyt Peruskoulutus on uusi versio Peruskoulutuksesta. Ennen koulutusta ei tarvitse liittyä harjoituskurssille ja ViLLE-ympäristöä pääsee kokeilemaan rauhassa koulutuksen aikana. Koulutus on strukturoitu etenemään hitaammalla tahdilla ja näin myös kysymyksille ja siirtymille on enemmän aikaa. Koulutuksen sisältö on tällöin myös tiivistetympi ja se keskittyy ViLLEn peruskäyttöön eikä se sisällä esim. oppimisanalytiikkaa tai eriyttämistä. Tästä syystä kaikkien Kevyt Peruskoulutuksen käyneiden tulisi osallistua ViLLEn Analytiikkanäkymät - ja Eriyttäminen ViLLEssä -koulutuksiin. Näin ViLLEstä saa kaiken irti.

Kevyt Peruskoulutus sopii kaikille niille, jotka haluavat edetä rauhallisella tahdilla eteenpäin. Osallistuttuasi koulutukseen saat ViLLE-opettajatunnukset ja voit näin aloittaa ViLLEn käytön omassa luokassasi.

ViLLE Guru: 18.9. - Omien tehtävien tekeminen ViLLEssä (lyhyt) klo 15:00 - 16:00 +

Oletko halunnut tehdä omaa materiaalia ViLLEen, mutta et tiedä mistä aloittaa? Omien tehtävien tekemisen ViLLE Gurussa tutustut ViLLEn yleisimpiin tehtäväeditoreihin kouluttajan johdolla. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää ViLLEn perustehtäväeditoreja ja luoda niiden avulla itsellesi sopivia kokonaisuuksia omaan opetukseen. Koulutus on erityisen hyödyllinen niille, joiden opetukseen esim. ViLLEn valmiit opintopolut eivät sovellu ja omalle materiaalille olisi tarvetta. Mikäli mielenkiintosi heräsi, ilmoittaudu koulutukseen ja kouluttaudu omien materiaalien ViLLE Guruksi!

Vieraileva luennoitsija Jari Laru: Tekoälyajan lukutaito ja osaamistarpeet 19.9. klo 15:00 - 16:30 +

Jari Laru on kasvatustieteiden tohtori, yliopistonlehtori (teknologiatuettu oppiminen ja opetus) ja kahdesti palkittu yliopistonlehtori. Hän toimii Generation AI hankkeen vuorovaikutusasiantuntijana.

Larun esityksessä perehdytään tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa niin työkaluna, oppimisen kohteena kuin analytiikkavälineenä. Pääpaino on kuitenkin siinä, kuinka tekoälyn tulisi olla oppimisen kohteena. Tekoälyteknologiat ovat kaikkialla läsnäolevaa teknologiaa, osa arkeamme, vaikka emme sitä tiedosta. Koukuttava tiktok tai vaikkapa arkinen robotti-imuri ovat molemmat esimerkkejä tästä ilmiöstä. Esityksessään Laru nostaa esille tekoäly- ja datalukutaitojen sekä datatoimijuuden tarpeen sekä demonstroi käytännössä Generation AI hankkeessa kehitettyjä sovelluksia ja oppimateriaaleja.

Mikäli olet opettaja tai kasvatusalan ammattilainen, tämä esitys avaa sinulle uusia näkökulmia siitä miten tekoälyä tulee tarkastella oppimisen ja opettamisen kontekstissa.

Tehokäyttötiistai: 24.9. - Yhteistyö ViLLEssä klo 15:00 - 15:30 +

Pikakatsauksessa tarkastellaan yhteistyötä ViLLEssä apu- ja yhteisopettajuuden sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn näkökulmasta. Käydään läpi ViLLEn pari- ja ryhmätyöskentely -toiminto, joka tukee oppilaiden vertaisoppimista ja ryhmätyötaitojen opettelua. Lisäksi pikakatsauksessa annetaan vinkkejä ViLLEn apuopettaja-toiminnon käyttöön tukemaan yhteisopettajuutta niin erityisopettajien, rinnakkaisopettajien kuin ohjaajien kanssa.

Peruskoulutus: 25.9. klo 14:00 - 16:00 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista.

Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Lokakuu
ViLLE Guru: 1.10. - Eriyttäminen ViLLEssä klo 15:00 - 16:00 (suositellaan kaikille) +

Miten eriyttää ViLLEssä? Kuinka antaa ViLLEssä materiaalia, joka huomioi oppilaiden tieto- ja taitotasojen yksilölliset erot? Koulutuksessa käydään mm. OTuS-salkut, yksilölliset kurssit, pokaalirajat, lämmittely- ja bonustehtävät… Koulutuksen aiheena on ViLLEn eriyttämisen kulmakivet, jonka takia koulutusta suositellaan vahvasti jokaiselle Peruskoulutuksen käyneelle.

ViLLE Guru: 2.10. - ViLLEn analytiikkanäkymät klo 14:30 - 15:30 (suositellaan kaikille) +

Koulutuksessa käydään läpi, mitä tarkoittaa analytiikka ViLLEn näkökulmasta sekä kuinka tulkita ViLLEn kuvioita ja analytiikkanäkymää helposti ja nopeasti. Oikein analysoituna analytiikasta on suunnaton apu ViLLE-käyttäjälle, jonka takia koulutusta suositellaan vahvasti jokaiselle Peruskoulutuksen käyneelle.

Tehokäyttötorstai: 3.10. - OTuS-salkut klo 14:30 - 15:00 +

OTukSet eli oppimisen tuen salkut ovat ViLLE-oppimisympäristöön suunniteltuja tehtäväkokonaisuuksia erityisopetuksen tueksi. Nämä salkut on suunnattu etenkin oppilaille, joilla on haasteita matematiikan ja suomen kielen perustaidoissa.
Salkut ovat täsmäpaketteja, joissa harjoitellaan esim. kertolaskua, yhteen- ja vähennyslaskua tai luetun ymmärtämistä. Vaikka salkut ovatkin suunniteltu erityisopetuksen tueksi, voivat niitä hyödyntää myös mm. luokanopettajat.

Tehokäyttötiistai: 8.10. - Kokeen pitäminen klo 15:00 - 15:30 +

Koulutuksessa käydään läpi kokeen pitämisen perusteet: mistä materiaalista kokeita voi tehdä, kuinka rakentaa koe ja lisätä oppilaat. Mikäli automaattisesti arvioidun kokeen pitäminen kuulostaa myös sinusta mahtavalta, ilmoittaudu mukaan!

Vieraileva luennoitsija Einari Kurvinen: Opetuksen pelillistäminen ja innovatiivinen analytiikka 9.10. klo 15:30 - 17:00 +

Syksyn toisena vierailijana on Edutenin oma Einari “Eikka” Kurvinen. Kurvinen on Edutenin Head of Pedagogy ja (PhD, M.Sc., M.Ed.) ja digitaalisen oppimisen asiantuntija. Hän on tutkinut digitaalisen oppimisen tehokasta toteutusta ja vaikutusta oppilaiden matemaattisiin taitoihin vuosikymmenen ajan. Hän on kouluttanut tuhansia opettajia käyttämään ViLLE-alustaa – Suomessa ja kansainvälisesti.

Kurvisen luennolla käsitellään pelillistämistä opetuksessa ja oppimisanalytiikkaa. Keskustelemme siitä, miksi pelillistetään, mitä hyötyä siitä on ja miten se kannattaa toteuttaa. Lisäksi tarkastelemme, miten oppimisanalytiikka voi tukea pelillistämistä, tarjoten mahdollisuuden seurata oppilaiden edistymistä, tunnistaa vahvuudet ja heikkoudet sekä optimoida oppimiskokemukset.

Ilmoittaudu mukaan!

ViLLE Guru: 10.10. - Omien tehtävien tekeminen ViLLEssä (työpaja) klo 15:00 - 17:00 +

Omien tehtävien tekeminen ViLLEssä (työpaja) on työpajakoulutus, johon voit tulla oman suunnitelman kanssa tai ilman ja kouluttaja opastaa juuri sinulle sopivat ViLLEn tehtävätyypit sinun tarpeitasi varten. Ennen työapajaan osallistumista kannattaa miettiä, mikäli sinulla olisi jokin tietty tehtäväkokonaisuus, jonka haluaisit toteuttaa.

Koulutuksen alussa kouluttaja esittelee ViLLEn perustehtäväeditorit, jonka jälkeen syvennytään tekemään omia materiaaleja. Kouluttaja on apuna koko työapajan ajan ja auttaa sinua löytämään ViLLEstä juuri sinulle sopivat tehtäväeditorit sekä kuinka käyttää niitä. Koulutus on erityisen hyödyllinen niille, joiden opetukseen esim. ViLLEn valmiit opintopolut eivät sovellu ja omalle materiaalille olisi tarvetta. Mikäli mielenkiintosi heräsi, tervetuloa työpajaan!

Peruskoulutus: 15.10. klo 15:00 - 17:00 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista.

Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Tehokäyttötorstai: 17.10. - Lämmittely- ja bonustehtävät klo 14:00 - 14:30 +

Lämmittely- ja bonustehtävillä saat eriytettyä tehtäviä nopeasti ylös- ja alaspäin. Pikakatsauksessa tarkastellaan Oppimisvirran ehdotuksia, miksi lämmittely- ja bonustehtäviä kannattaa hyödyntää ja tutustutaan, miten lisätään sisältöä muilta vuosikursseilta omalle kurssille.

Tehokäyttötiistai: 22.10. - Oppilasnäkymä (mm. salasanat & kirjautuminen) klo 15:00 - 15:30 +

Pikakatsauksessa kerrataan salasanojen vaihtaminen ja kirjautumisen monet eri vaihtoehdot, MPASS, rekisteröintikoodi, linkki, manuaalinen oppilaiden lisääminen...

Kevyt Peruskoulutus: 29.10. - klo 13:30 - 15:30 +

Kevyt Peruskoulutus on uusi versio Peruskoulutuksesta. Ennen koulutusta ei tarvitse liittyä harjoituskurssille ja ViLLE-ympäristöä pääsee kokeilemaan rauhassa koulutuksen aikana. Koulutus on strukturoitu etenemään hitaammalla tahdilla ja näin myös kysymyksille ja siirtymille on enemmän aikaa. Koulutuksen sisältö on tällöin myös tiivistetympi ja se keskittyy ViLLEn peruskäyttöön eikä se sisällä esim. oppimisanalytiikkaa tai eriyttämistä. Tästä syystä kaikkien Kevyt Peruskoulutuksen käyneiden tulisi osallistua ViLLEn Analytiikkanäkymät - ja Eriyttäminen ViLLEssä -koulutuksiin. Näin ViLLEstä saa kaiken irti.

Kevyt Peruskoulutus sopii kaikille niille, jotka haluavat edetä rauhallisella tahdilla eteenpäin. Osallistuttuasi koulutukseen saat ViLLE-opettajatunnukset ja voit näin aloittaa ViLLEn käytön omassa luokassasi.

Tehokäyttötorstai: 31.10. - S2-materiaali klo 15:00 - 15:30 +

Onko sinulla tarvetta tuoreille S2-materiaaleille? Syksyllä ViLLEen julkaistaan uusia suomi toisena kielenä -materiaaleja, joita voi käyttää sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa että tukimateriaalina perusopetukseen siirtymisen jälkeen. Tehtäviä on mm. suomen kielen rakenteisiin, perussanastoon sekä yhteiskuntaopin ja Suomen historian keskeisiin sisältöihin ja käsitteisiin liittyen. Mikäli siis tämä kiinnostaa, tule kuuntelemaan pikakatsaukseen materiaalien sisällöistä ja kuinka pystyt ottamaan ne käyttöösi.

Marraskuu
Tehokäyttötiistai: 5.11. - Rutiinin luominen & pokaalit klo 15:00 - 15:30 +

Rutiinin luominen ViLLEssä on tärkeää sekä oppilaille että oppimisanalytiikalle. Pikakatsauksessa esitellään erilaisia tapoja tehdä pokaalit näkyväksi luokkahuoneessa (mm. tulostettavat pokaalit), miten hyödyntää pokaaleja, kuinka käyttää ViLLEä osana omaa opetusta sekä miten ViLLE-tietoa voi hyödyntää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

Peruskoulutus: 6.11. klo 14:30 - 16:30 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista.

Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

ViLLE Guru: 13.11. - Kokeet ja arviointi ViLLEn avulla klo 14:30 - 15:30 +

Osallistu ja ryhdy ViLLE guruksi kokeiden tekemisessä ja arvioinnissa. Koulutuksen jälkeen tiedät, kuinka kokeita tehdään ViLLEn valmiista kuin myös omista materiaaleista. Lisäksi opit hyödyntämään ViLLEn kysely-työkalua arviointisi tukena ja näin saat ViLLEn sulavasti osaksi omaa arviointikulttuuriasi.

Tehokäyttötorstai: 14.11. - Yhteistyö ViLLEssä klo 15:00 - 15:30 +

Pikakatsauksessa tarkastellaan yhteistyötä ViLLEssä apu- ja yhteisopettajuuden sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn näkökulmasta. Käydään läpi ViLLEn pari- ja ryhmätyöskentely -toiminto, joka tukee oppilaiden vertaisoppimista ja ryhmätyötaitojen opettelua. Lisäksi pikakatsauksessa annetaan vinkkejä ViLLEn apuopettaja-toiminnon käyttöön tukemaan yhteisopettajuutta niin erityisopettajien, rinnakkaisopettajien kuin ohjaajien kanssa.

Tehokäyttötiistai: 19.11. - OTuS-salkut klo 14:00 - 14:30 +

OTukSet eli oppimisen tuen salkut ovat ViLLE-oppimisympäristöön suunniteltuja tehtäväkokonaisuuksia erityisopetuksen tueksi. Nämä salkut on suunnattu etenkin oppilaille, joilla on haasteita matematiikan ja suomen kielen perustaidoissa. Salkut ovat täsmäpaketteja, joissa harjoitellaan esim. kertolaskua, yhteen- ja vähennyslaskua tai luetun ymmärtämistä. Vaikka salkut ovatkin suunniteltu erityisopetuksen tueksi, voivat niitä hyödyntää myös mm. luokanopettajat.

Kevyt Peruskoulutus: 21.11. klo 15:00 - 17:00 +

Kevyt Peruskoulutus on uusi versio Peruskoulutuksesta. Ennen koulutusta ei tarvitse liittyä harjoituskurssille ja ViLLE-ympäristöä pääsee kokeilemaan rauhassa koulutuksen aikana. Koulutus on strukturoitu etenemään hitaammalla tahdilla ja näin myös kysymyksille ja siirtymille on enemmän aikaa. Koulutuksen sisältö on tällöin myös tiivistetympi ja se keskittyy ViLLEn peruskäyttöön eikä se sisällä esim. oppimisanalytiikkaa tai eriyttämistä. Tästä syystä kaikkien Kevyt Peruskoulutuksen käyneiden tulisi osallistua ViLLEn Analytiikkanäkymät - ja Eriyttäminen ViLLEssä -koulutuksiin. Näin ViLLEstä saa kaiken irti.

Kevyt Peruskoulutus sopii kaikille niille, jotka haluavat edetä rauhallisella tahdilla eteenpäin. Osallistuttuasi koulutukseen saat ViLLE-opettajatunnukset ja voit näin aloittaa ViLLEn käytön omassa luokassasi.

ViLLE Guru: 26.11. - Omien tehtävien tekeminen ViLLEssä (lyhyt) klo 15:00 - 16:00 +

Oletko halunnut tehdä omaa materiaalia ViLLEen, mutta et tiedä mistä aloittaa? Omien tehtävien tekemisen ViLLE Gurussa tutustut ViLLEn yleisimpiin tehtäväeditoreihin kouluttajan johdolla. Koulutuksen jälkeen osaat käyttää ViLLEn perustehtäväeditoreja ja luoda niiden avulla itsellesi sopivia kokonaisuuksia omaan opetukseen. Koulutus on erityisen hyödyllinen niille, joiden opetukseen esim. ViLLEn valmiit opintopolut eivät sovellu ja omalle materiaalille olisi tarvetta. Mikäli mielenkiintosi heräsi, ilmoittaudu koulutukseen ja kouluttaudu omien materiaalien ViLLE Guruksi!

Vieraileva luennoitsija Matleena Laakso: Tekoäly opettajan arjessa 27.11. klo 16:00 - 17:30 +

Matleena Laakso on kasvatustieteen maisteri, ammatillinen opettaja ja digipedagoginen asiantuntija. Hän kouluttaa opettajia laajasti digin opetuskäytön teemoista.

Laakso käy luennollaan läpi tekoälyn käyttöä opetuksessa erityisesti sovelluksien, kehotteiden ja oppimistehtävien näkökulmasta.

Tervetuloa mukaan!

Tehokäyttötorstai: 28.11. - Oppilaskohtainen analytiikka klo 14:30 - 15:00 +

Miten tulkita ViLLEn analytiikkaa oppilaskohtaisesti? Pikakatsauksessa tutustutaan Analytiikka-välilehden oppilaskohtaisiin tilastoihin ja kuvioihin. Ilmoittaudu mukaan, opi analysoimaan ViLLEstä saatua tietoa ja hyödynnä sitä rakentaessasi oppilaskohtaista tukea luokkasi oppilaille.

Joulukuu
Tehokäyttötiistai: 3.12. - Lukukauden lopetus ViLLEssä klo 15:00 - 15:30 +

Lukukauden lopussa kannattaa myös ViLLE siirtää talvitunnelmiin. Kurssin arkistoinnin ja diplomien kautta saat tuotua myös ViLLEn lukukauden päätökseen ja aloitettua tuoreelta ViLLE-työpöydältä uuden lukukauden alkaessa.

ViLLE Guru: 4.12. - Eriyttäminen ViLLEssä klo 14:30 - 15:30 (suositellaan kaikille) +

Miten eriyttää ViLLEssä? Kuinka antaa ViLLEssä materiaalia, joka huomioi oppilaiden tieto- ja taitotasojen yksilölliset erot? Koulutuksessa käydään mm. OTuS-salkut, yksilölliset kurssit, pokaalirajat, lämmittely- ja bonustehtävät… Koulutuksen aiheena on ViLLEn eriyttämisen kulmakivet, jonka takia koulutusta suositellaan vahvasti jokaiselle Peruskoulutuksen käyneelle.

Peruskoulutus: 10.12. klo 14:30 - 16:30 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista.

Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

ViLLE Guru: 11.12. - ViLLEn analytiikkanäkymät klo 15:00 - 16:00 (suositellaan kaikille) +

Koulutuksessa käydään läpi, mitä tarkoittaa analytiikka ViLLEn näkökulmasta sekä kuinka tulkita ViLLEn kuvioita ja analytiikkanäkymää helposti ja nopeasti. Oikein analysoituna analytiikasta on suunnaton apu ViLLE-käyttäjälle, jonka takia koulutusta suositellaan vahvasti jokaiselle Peruskoulutuksen käyneelle.

Tehokäyttötorstai: 12.12. - Lukukauden lopetus ViLLEssä klo 14:00 - 14:30 +

Lukukauden lopussa kannattaa myös ViLLE siirtää talvitunnelmiin. Kurssin arkistoinnin ja diplomien kautta saat tuotua myös ViLLEn lukukauden päätökseen ja aloitettua tuoreelta ViLLE-työpöydältä uuden lukukauden alkaessa.

Tehokäyttötiistai: 17.12. - S2-materiaali klo 15:00 - 15:30 +

Onko sinulla tarvetta tuoreille S2-materiaaleille? Syksyllä ViLLEen julkaistaan uusia suomi toisena kielenä -materiaaleja, joita voi käyttää sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa että tukimateriaalina perusopetukseen siirtymisen jälkeen. Tehtäviä on mm. suomen kielen rakenteisiin, perussanastoon sekä yhteiskuntaopin ja Suomen historian keskeisiin sisältöihin ja käsitteisiin liittyen. Mikäli siis tämä kiinnostaa, tule kuuntelemaan pikakatsaukseen materiaalien sisällöistä ja kuinka pystyt ottamaan ne käyttöösi.

Peruskoulutus: 18.12. klo 13:30 - 15:30 +

Peruskoulutus antaa osallistujalle valmiudet ottaa ViLLE käyttöön omassa opetuksessa. Koulutus koostuu kahdesta pääteemasta: ViLLEn peruskäytöstä sekä oppimisanalytiikan ja eriyttämisen perusteista.

Ensimmäisessä osassa tutustutaan hyviin käytänteisiin ja ViLLEn hyödyntämiseen opetuksessa sekä harjoitellaan ViLLEn käyttöä oppilaana ja luodaan ensimmäistä ViLLE-tuntia varten oppilastunnukset. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan ViLLEn etunäkymän kautta tilastoihin ja oppimisanalytiikkaan sekä käydään läpi eriyttämisen perusasiat.

Kuinka edetä Koulutusvirrassa?


1. Opettajan ViLLE-koulutuspolku alkaa Peruskoulutuksella, jonka jälkeen suositellaan Tehokäyttötiistaihin osallistumista. Niissä opettaja voi kysyä itseä askarruttavia kysymyksiä ja saa tukea ViLLE-ammattilaiselta uuden järjestelmän käyttöönotossa. Tehokäyttötiistait ovat hyviä mahdollisuuksia myös ViLLEn perustoimintojen kertaamiseen niille, jotka ovat käyneet Peruskoulutuksen jo aiemmin.


2. Opettaja syventää Peruskoulutuksessa opittuaan ViLLE Guru -koulutuksissa, joissa käydään tarkemmin ViLLEn perustoimintoja: oppimisanalytiikka, eriyttäminen, omien tehtävien tekeminen...


3. ViLLE Guru -koulutuksen jälkeen opettajan kannattaa hyödyntää vierailevien luennoitsijoiden webinaarit, joiden puhujat vaihtuvat lukukausittain. Koulutuksissa käydään digipedagogiikkaa ViLLEä laajemmin ja kahteen tällaiseen koulutukseen osallistumisesta opettaja saa kerättyä itselleen VESO-päivän.

ViLLE Koulutusvirta koulumme käyttöönViLLE Koulutusvirta on vuosittain laskutettava koulutuskokonaisuus. Koulunne voi aloittaa ViLLE Koulutusvirran käytön tilaushetkestä alkaen. Tämä tarkoittaa, että innokkaimmat opettajat pääsevät osallistumaan tilaushetkestä katsottuna seuraavaan järjestettävään ViLLE koulutuswebinaariin. Webinaariin osallistumisen jälkeen opettaja voi aloittaa ViLLEn käytön opetuksessaan.

ViLLE Koulutusvirtaan osallistuvan koulun opettajat pääsevät osallistumaan kaikkiin ViLLE Koulutusvirran koulutuksiin. Koulutukset on jaettu 4 eri kategoriaan:

Peruskoulutukset

ViLLE-peruskouluksia järjestetään joka kuukausi. Tämän koulutuksen käytyään opettajalle luodaan ViLLE-opettajatunnus ja hän voi aloittaa ViLLEn opetuskäytön luokassaan.


ViLLE Guru -koulutukset

Koulutuksia niille, jotka haluavat syventää osaamistaan ViLLEn käytöstä. ViLLE Guru -koulutuksissa käydään läpi ViLLEn tehokäyttöä vaihtuviin teemoihin liittyen. Erinomainen Peruskoulutuksen käyneille.


Vierailevat luennoitsijat

Lukukausittain järjestetään 2 kpl pidempiä webinaari-kokonaisuuksia teknologian pedagogisesta hyödyntämisestä opetuksessa. Nämä kokonaisuudet ovat sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisia, että 2 koulutusta vastaa yhtä VESO-päivää.


Tehokäyttötiistait

Joka viikon tiistai järjestetään lyhyt 30 minuutin pikakatsaus, jonka aikana käsitellään yksi ViLLEn käyttöön liittyvä kokonaisuus. Webinaarin aikana osallistujat voivat kysyä Koulutusvirran asiantuntijalta itseä askarruttavia kysymyksiä ViLLEen liittyen.


ViLLE Koulutusvirta hinnoittelu

929 €/ koulu

12kk


Pyydä tarjous!

ViLLE Koulutusvirta voidaan räätälöidä kunta- ja kaupunkikohtaisesti.

Olethan yhteydessä, mikäli haluat lisätietoja!


koulutusvirta@eduten.com

Update cookies preferences